Smoothteam

Smoothteam-harjoituksessa tiimiläiset arvioivat itseään ja toisiaan virtuaalisessa peliympäristössä. Pelin tuloksena on tiimin ja sen jäsenten lisääntynyt itsetuntemus, ja valmentajan ohjaamassa purkukeskustelussa avataan yhteisesti vahvuudet ja kehityskohteet. Smoothteam perustuu persoonallisuuseroja, tiimirooleja, motivaatiota ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä koskeviin teorioihin. Pelisimulaatio sopii esimerkiksi uuden tiimin kehittämispäivän starttiin, osaksi muutosprosessia tai tuulettamaan luutuneita käsityksiä vakiintuneissakin tiimeissä. Pelisimulaatiot ovat hauskasti toteutettuja, […]

Anna Strazdina

Anna on joogaopettaja ja viestinnän sekä markkinoinnin ammattilainen. Jujulla Anna vastaa niin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä ja tuotekehityksestä. Vapaa-ajallaan Anna seikkailee saaristossa koiriensa kanssa, sekä harrastaa tavoitteellista laiskottelua.

Piia Uronen

Piia on valoisa ja innovatiivinen yli 20-vuotisen uran kohtaamistyössä tehnyt kuuntelija. Hän on toiminut lähes 10 vuotta vaativan erityisen tuen opetuksen, lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnoilla. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana Piialle on tärkeää saada pysähtyä asiakkaiden kanssa heille tärkeiden asioiden äärellä, ja luoda tilaa uudenlaiselle ymmärrykselle alati muuttuvan työelämän keskellä.

Sanna Nerjanto

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä Sannan sydäntä – tätä ajatusta on terävöittänyt pitkä ura erikoissairaanhoidossa. Työelämän ja vapaa-ajan yhteen kietoutuminen sekä niiden toisiaan tukevat mahdollisuudet kiinnostavat ja kulkevat Sannan mukana työnohjaussuhteissa. Positiivinen psykologia sekä ratkaisukeskeisyys ovat Sannan voimavaroja, ja avoin sekä erilaisuutta kunnioittava läsnäolo työskentelytapansa. Omaa hyvinvointia Sanna hoitaa kuntosalilla hikoillen, tankotanssisalilla oppien ja koiran […]

Mira Rovanperä

Mira on tehnyt pitkän työuransa pääasiassa oppilashuollon koulukuraattorina. Lisäksi hän on työskennellyt useamman vuoden myös lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Nepsy-valmentajana hän hyödyntää neuropsykiatrista osaamistaan jokapäiväisessä asiakastyössä, sekä työnojauksessaan. Miran työskentelyn lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys, kiireetön läsnäolo ja aito dialogisuus. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana hän halua tukea ohjattavien kokonaisvaltaista hyvinvointia – se on tärkein perusta kaikelle työssäjaksamiselle.