Valmentajamme ovat tiimien ja työyhteisöjen kehittämisen ammattilaisia

Hyvät asiat tehdään yhdessä. Me olemme tukenasi menestyksen tiellä!

Tiimit

Toimivat tiimit ovat työyhteisön tärkein voimavara.

Työyhteisöt

Ratkaisemme työyhteisöissä ilmeneviä pieniä ja suuria ongelmakohtia.

Esimiehet

Esimiehet ovat työyhteisönsä mahdollistajia. Me tuemme esimiesten kasvutarinoita.

TIIMIMME PALVELUKSESSASI

Tiimissämme on aina paitsi huippuammattilaisia, myös huipputyyppejä! Kaikki valmentajamme ovat koulutettuja tai sertifioituja omalla alallaan ja työnohjaajamme ovat STOryn akkreditoimissa koulutuksissa pätevöityneitä.

Ota yhteyttä – yhdessä keksimme ratkaisun kohtaamiinne haasteisiin!

Mirva Maine

Toimitusjohtaja, valmentaja

Olen työskennellyt erilaisissa kehittämisprojekteissa muutosjohtajana ja projektivastaavana lähes koko työurani ajan. Psykoterapeutin, työnohjaajan ja executive coachin koulutukset antavat lisäkannukset niin ihmismielen kuin yhteisöjen ymmärtämiseen. Uskon, että jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellistä ja tuloksellista työtä.

Ronja Rosman

KTM, Business coach, Työnohjaaja

Olen monipuolisesti hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostunut KTM, sertifioitu coach, joogaopettaja ja työnohjaaja. Tärkeimmät työkaluni ovat kunnioitus ja huumori niin työssä, kuin arjessakin. Tällä hetkellä olen erityisen innostunut leanistä ja palvelumuotoilusta ja olenkin paatunut sarjaopiskelija. Vapaalla viihdyn sohvalla leffojen ja hyvien sarjojen parissa, joogaan, ulkoilen koiran kanssa ja kokeilen uusia lajeja.

Sarianna Jakobsson

Fysioterapeutti, PT, Valmentaja

Olen vauhdikas hyvinvointialan yrittäjä Turusta. Koulutukseltani olen fysioterapeutti, Personal Trainer, PhysioPilates-ohjaaja ja seksuaalineuvoja.Kun itse olen liikkumassa niin minut löytää CrossFit -salilta, tanssistudiolta twerkkaamasta tai joogasta. Kun taas otan iisiä niin katson hömppä realitysarjoja telkusta tai teen ristikoita.

Marjukka Krappala

KM, Business coach, Valmentaja

Olen yrittäjähenkinen erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja luontomatkailupalvelujen tuottaja. Valmistun pian ryhmä- ja tiimicoachiksi. Kolmen lapsen äitiyden lisäksi olen toiminut sijaisvanhempana, päiväkodin johtajana, perhevalmentajana ja erityisluokanopettajana vaativan tason ryhmissä. Aikuisiän intohimojani ovat hevoset, punikkitatit ja historialliset kuunnelmat.

Sara Heikkinen

Työpsykologi, Työnohjaaja, Valmentaja

Olen työelämästä ja sen ilmiöistä laaja-alaisesti kiinnostunut psykologi. Toimin työssäni kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työelämän laadun puolestapuhujana tukien niin yksilöitä ja työyhteisöjä kuin organisaatioitakin löytämään voimavaransa ja kohtaamaan haasteensa heidän toimijuuttaan vahvistaen. Vastapainoa työlleni tuovat luonnossa liikkuminen, matkustelu ja palstaviljelyn opettelu.

Suvi Sillanpää

Sosionomi AMK, Työnohjaaja, Valmentaja

Työnohjaajana haluan auttaa yksilöä/ryhmää löytämään vahvuutensa ja ylläpitämään jo toimivia toimintamalleja. Kannustan jatkuvaan reflektioon ja monipuoliseen kehittämiseen sekä yksilö- että organisaation tasolla. Uskon vahvasti, että asiakkaalla on itsellään avaimet muutokseen ja valintojen tekemiseen, mutta työnohjauksen kautta niitä on mahdollista nostaa tutkittavaksi ja havaita siten ratkaisuja. Vapaa-ajallani hassuttelen tyttäreni kanssa ja rakastan tanssia: kaikkea sambasta valssiin.

Mira Rovanperä

Sosiaalikasvattaja, Neuropsykiatrinen valmentaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja

Pitkän työurani olen tehnyt pääasiassa oppilashuollon koulukuraattorina. Lisäksi olen työskennellyt useamman vuoden myös lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Nepsy-valmentajana hyödynnämme neuropsykiatrista osaamistani jokapäiväisessä asiakastyössä, sekä myös työnojauksessani. Työskentelyni lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys, kiireetön läsnäolo ja aito dialogisuus. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana haluan tukea ohjattavien kokonaisvaltaista hyvinvointia – se on mielestäni tärkein perusta kaikelle työssäjaksamiselle.

Sakari Seespuro

IT-Tukihenkilö, Graafinen suunnittelija, Valo- ja Videokuvaaja, Cisco CCNA

Olen nuori, mutta kokenut tietotekniikan huippuosaaja, jolta kekseliäisyys ja luovuus ei lopu kesken tiukanpaikan tullen. Kokemusta löytyy oman yrityksen pyörittämisestä aina pelastustyöhön, vapaapalokuntapohjalta. Tietotekniset ongelmat kaatuvat ongelmitta edessäni, jonka jälkeen asiakas pääsee taas vaivattomasti työnsä pariin. Ongelmaa ei myöskään tuota ohjelmistojen tai verkkosivuston toteuttaminen alusta loppuun.

Vapaa aikaa vietän paljon läheisten kanssa. Lisäksi vapaaehtoistoiminta on vahvasti läsnä harrastusten ja liikunnan lisäksi vapaa-ajallani.

Janne Kilpeläinen

Insinööri, Team Builder, Tiiminvetäjä High Tech -alalla, Business Coach, ex-Urheilija, aktiivi-Reserviläinen

Teknologia-alalle ominainen jatkuva muutos ja yllätyksellisyys leviävät yhä useammalla työelämän alueelle.  Ratkaisun Juju näihin ketteryysvaatimuksiin löytyy hyvin rakennetuista tiimeistä.  Tiimien rakentaminen ja tiimeissä toimiminen on minulla selkäytimessä 30 vuoden käytännön kokemuksella – työelämän lisäksi huippu-urheilusta ja kriisiajan organisaatioista.   Tutkin asioita laaja-alaisesti ja yhdistän eri alojen parhaita puolia toisiinsa käytännönläheisillä malleilla.  Asun perheen ja kahden koiran kanssa omakotitalossa maalla, joten virkistävä vapaa-ajan mahdollisuudet ovat lähellä. Liikunnan suhteen olen kaikkiruokainen ja kokeilunhaluinen, satunnaista joogasta halkopinon kautta päivittäiseen kahvakuulaan.  Tässäkin uskon monipuolisuuteen ja eri asioiden yhdistämiseen.  Hyvä yhdistelmä voi olla paljon enemmän kuin osiensa summa. Tämä pätee erityisen hyvin tiimeihin.

Jatkuva suorituskyky perustuu aina hyvinvoinnille!

Reija Anckar

KTT, FM, eMBA, Certified Business Coach

Taustani on korkeakoulumaailmassa, jossa olen vastannut suuresta kampuksesta. Olen toiminut isojen tiimien esimiehenä 15 vuotta uudistaen organisaatioita ja kehittäen koulutuskonsepteja Suomeen ja vientiin ulkomaille.

Lähdettyäni koulumaailmasta opiskelin Business Coachiksi (ICF) ja ryhdyin yrittäjäksi. Yrittäjyys onkin tärkeää minulle oman ja läheisten perheyritysten kautta. Olen myös väitellyt yrittäjyydestä, ja arvostan kaikkea yritteliäisyyttä niin toisen palveluksessa kuin omassa yrityksessä.

Erityisosaamistani ovat Business Coaching, johtaminen, muutosjohtaminen, strateginen suunnittelu, koulutus, yrittäjyys, viestintä ja kielet. Teen töitä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Työssäni toivon edistäväni sitä, että työelämä olisi entistä parempaa ja että yhä useammat voivat toimia arvojensa mukaisesti.

Sanna Nerjanto

Työnohjaaja ja prosessikonsultti, defusing -ohjaaja, seksuaalineuvoja, tehohoidon sairaanhoitaja

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Pitkä ura erikoissairaanhoidossa on terävöittänyt tätä ajatusta. Uskon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen työelämässä olevan yksi tärkeimmistä asioista. Työelämän ja vapaa-ajan yhteen kietoutuminen sekä niiden toisiaan tukevat mahdollisuudet kiinnostavat ja kulkevat mukanani työnohjaussuhteissa.

Katselen maailmaa optimistisesti, mutten ruusun punaisin lasein. Positiivinen psykologia sekä ratkaisukeskeisyys ovat voimavarojani ja avoin sekä erilaisuutta kunnioittava läsnäolo työskentelytapani.

Omaa hyvinvointiani hoidan kuntosalilla hikoillen, tankotanssisalilla oppien ja koiran kanssa ulkoillen. Vapaa-ajan palautuminen työn rasituksista hoituu myös hyvän ruuan ja ystävien parissa.

Tiina Lundell

Sosionomi YAMK, Voimavarakeskeinen työnohjaaja, Työyhteisösovittelija

Työurani polut ovat lähes 20 vuoden ajan kierrelleet pääosin lastensuojelun perhetyön maastoissa sekä julkisella että yksityisellä puolella. Olen koko työurani ajan ollut myös erittäin innostunut työelämän kehittämisestä ja saanut suureksi onnekseni sitä tehdäkin viimeisimmät työvuoteni esihenkilön tehtävistä käsin. Keskeisinä elämääni ja työtäni viitoittavina arvoina ovat ihmisten oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi varauksetta sekä oikeus saada elää merkityksellistä, omien arvojensa mukaista elämää. Uskon ihmiseen ja yhteisön voimaan; ihmisen viisauteen löytää itselleen parhaat mahdolliset ratkaisut – olla oman (työ)elämänsä asiantuntija ja yhteisön luovuuteen tukea tätä prosessia. Työnohjaajana koen tehtäväkseni auttaa ihmisiä yhteisöissään löytämään yhteyksiä omaan asiantuntijuuteensa ja ottamaan näitä itselleen merkityksellisiä taitoja ja voimavaroja käyttöönsä. Koen myös tärkeäksi, että työnohjauksessa tarjoutuu turvallinen paikka pysähtyä, hengähtää ja tutkia rauhassa mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vapaa-aikoina polkuni vievät usein käsitöiden äärelle tai lavatansseihin. Kesäisin etsiskelen myös rasteja metsissä, pyöräilen ja puuhastelen mökillä.

Tuomas Mikkonen

Yritysvalmentaja

Tuomas Mikkonen, KTM, on erittäin luova ja inspiroiva kouluttaja. Hänen energinen ja mutkaton esiintymistapansa pitää hyvin mielenkiinnon ja keskittymisen yllä koko valmennuksen ajan. Tuomas yhdistelee koulutuksissaan luento-osuuksia, työpajoja ja energisoivia pedagogisia pelejä maksimaalisen oppimisen varmistamiseksi.

Tuomaksella on työkokemusta sekä yrityspuolelta että julkiselta sektorilta, joissa hän on valmentanut yli tuhatta yrittäjää ja manageria. Niinpä Tuomaksella on ainutlaatuista ammattitaitoa ja näkemystä, jonka avulla hän voi vastata koulutettavien monipuolisiin tarpeisiin.

Pia Satopää

MBA, tietoturvapäällikkö

Olen pitkän linjan tietoturvaosaaja yli 10 vuoden kokemuksella. Koen omakseni organisaation tietoturvallisuuden nykytilan kartoittamisen, suunnittelun sekä toimintamallien käytännönläheisen jalkauttamisen. Painotan uhka- ja riskitietoisuuden kautta saatavaa tietoturvakulttuurin kehittämistä ja tästä saavutettavaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista. Olen erityisen kiinnostunut henkilöstön roolista sekä osaamisesta tietoturvallisuuden ja organisaatiolle tärkeiden tietojen turvaamisen toteutumisessa. Vapaa-aikani menee lapsen harrastuksissa, koiran kanssa ulkoillessa ja bänditouhujen parissa.

Niina-Kaisa Perälä

toimintaterapeutti, valmentaja ja Lean -kehittäjä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspalveluiden rajapinnoilla viihtyvä kehittäjä. En koskaan tyydy tarkastelemaan asioita pintapuolisesti vaan haluan aina kysyä miksi? Olen saanut ilokseni tehdä kehittämistyötä sektorirajat ylittävissä hankkeissa ja nautin uusien toimintatapojen ideoinnista. Viimeisimpänä rakkauslajinani on Lean -ajattelu ja prosessien ”juurihoitaminen”.

Sinä?

Innostunut psykologi? Valmentaja? Työnohjaaja? Jotain muuta?

Oletko yhtä innostunut työyhteisöjen kehittämisestä kuin me? Haluaisitko päästä osaksi upeaa työyhteisöämme? Jos olet kiinnostunut työskentelemään Jujulla, ota ihmeessä yhteyttä toimitusjohtajaamme Mirvaan, niin katsotaan josko meillä olisi edessämme yhteinen taival!