Työhyvinvointivalmennus

Olemme luoneet uudenlaisen valmennustavan, joka saa takuuvarmasti esiin organisaatiosi vahvuudet ja kehittämistarpeet ja ennen kaikkea kannustaa kaikkia toiminnan parantamistalkoisiin. Palvelussa yhdistyy monipuolinen ja luotettava kysely, mittari tms yksityiskohtainen analysointi sekä aktiivisesti yhdessä työpajoissa tuotetut kehittämisehdotukset ja niiden toteutus käytännössä.

Sara Vilander

Sara on työelämästä ja sen ilmiöistä laaja-alaisesti kiinnostunut psykologi.  Hän työskentelee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työelämän laadun puolestapuhujana tukien niin yksilöitä ja työyhteisöjä kuin organisaatioitakin löytämään voimavaransa ja kohtaamaan haasteensa heidän toimijuuttaan vahvistaen. Vastapainoa työlle Saralle tuovat luonnossa liikkuminen, matkustelu ja palstaviljelyn opettelu.