Sovittelu

Konfliktinhallintaa vuosien kokemuksella – sovittelijamme toimivat puolueettomina keskustelunjohtajina ja auttavat riitaantuneita osapuolia löytämään molempia tyydyttävän ratkaisun. Älykkäät organisaatiot muodostuu konfliktiokompetenteiksi oppimalla hyvistä ristiriitojen ratkaisuista. Sovittelu keskittyy käytännön asioihin ja sujuvampaan kommunikointiin tulevaisuudessa. Meillä on paljon kokemusta mm. tiimien pitkittyneiden ristiriitatilanteiden sovittelusta.

Tiina Lundell

Tiina uskoo ihmiseen ja yhteisön voimaan; ihmisen viisauteen löytää itselleen parhaat mahdolliset ratkaisut – olla oman (työ)elämänsä asiantuntija ja yhteisön luovuuteen tukea tätä prosessia. Tiina työskentelee lastensuojelun perhetyön parissa sekä julkisella, että yksityisellä puolella. Hänen elämää ja työtä viitoittavina arvoina toimivat ihmisten oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi varauksetta sekä oikeus saada elää merkityksellistä, omien arvojensa […]

Mira Rovanperä

Mira on tehnyt pitkän työuransa pääasiassa oppilashuollon koulukuraattorina. Lisäksi hän on työskennellyt useamman vuoden myös lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Nepsy-valmentajana hän hyödyntää neuropsykiatrista osaamistaan jokapäiväisessä asiakastyössä, sekä työnojauksessaan. Miran työskentelyn lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys, kiireetön läsnäolo ja aito dialogisuus. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana hän halua tukea ohjattavien kokonaisvaltaista hyvinvointia – se on tärkein perusta kaikelle työssäjaksamiselle.