TYÖNOHJAUS

Mitä työnohjaus on ja mitä palveluita Juju tarjoaa?

Työnohjaus Jujulla

Jujulla työnohjauksen aloitukseen kuuluu aina huolellinen arviointi ohjauksen luonteesta. Työnohjauksen tehokkuus varmistetaan valitsemalla juuri asiakasta parhaiten hyödyttävä ohjausmuoto.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on kustannustehokas tapa kehittää työtapoja, yhteistyötä ja ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvointia. Ohjaaja auttaa ryhmää ja sen yksilöitä kehittymään yhteisesti valittuun suuntaan. Ohjausmuoto sopii erityisen hyvin melko vakiintuneille tiimeille, jotka tekevät vaativaa asiantuntija- ja/tai vuorovaikutustyötä. Ohjaus sovitaan yleensä noin vuoden ajalle, tapaamisten tiheys on suositellusti 3-5 viikon välein.

Esihenkilötyönohjaus

Esihenkilötyö on jatkuvaa peilin edessä olemista. Taitava esihenkilö johtaa myös tunteita asioiden ohessa. Kokonaisvaltaisia johtamisessa tarvittavia taitoja vahvistetaan omaa itsetuntemusta kehittämällä. Itsetuntemuksen ohella työnohjaus tarjoaa työkaluja vaikeiden asioiden käsittelyyn, palautetaitoihin ja omien voimavarojen säätelyyn. Ryhmämuotoisessa ohjauksessa asioita tarkastellaan hyödyntäen ryhmän vahvuuksia ja tuetaan vertaisuutta ja verkostoitumista.
Esihenkilötyönohjaus toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeeseen soveltuen. Uudelle esihenkilölle tarjoamme lisäksi erityistä esihenkilötaitoihin keskittyvää starttivalmennusta.

Työyhteisön työnohjaus

Työyhteisön työnohjaus Jujulla tarkoittaa koko organisaation tavoitteiden nivomista tiukasti ohjausprosessiin ja käsiteltäviin teemoihin. Ohjauksessa käytetään valmennuksellisia ja tarvittaessa koulutuksellisiakin elementtejä, joiden pohjalta tuotetaan jaettua tietoa ja vaihdetaan ajatuksia. Työyhteisön työnohjaus sopii erityisen hyvin tilanteisiin, jossa kaivataan läpileikkaavaa tarkastelua ja toimenpiteitä, kuten vaikkapa muutostilanteissa. Työyhteisön työnohjaus toteutetaan yleensä ajallisesti napakkana kokonaisuutena, esimerkiksi kuukausittain neljän kuukauden aikana.

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjauksen tarve syntyy yleensä poikkeuksellisen kuormittavassa tai yllättävässä tilanteessa, joka haastaa ryhmän tai yksilön työkykyä merkittävästi. Ohjauksen tarkoituksena on palauttaa toimintakyky tarjoamalla työkaluja tilanteen käsittelyyn, tukea mahdolliseen kriisiin sekä auttaa löytämään voimavaroja niin yksilönä kuin työryhmässä. Kriisityönohjaus toteutetaan mahdollisimman nopeasti tarpeen ilmettyä. Tapaamisia sovitaan tarpeen mukaan 1-3.
Jujulla kaikki kriisityönohjausta tarjoavat ovat psykologi- tai psykoterapeuttikoulutettuja

Mirva Maine

Toimitusjohtaja, valmentaja

Olen työskennellyt erilaisissa kehittämisprojekteissa muutosjohtajana ja projektivastaavana lähes koko työurani ajan. Psykoterapeutin, työnohjaajan ja executive coachin koulutukset antavat lisäkannukset niin ihmismielen kuin yhteisöjen ymmärtämiseen. Uskon, että jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellistä ja tuloksellista työtä.