TIETOTURVAÄLY

Valmennusta tietoturvasta

Tietoturvaäly – valmennus tietoturvasta

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan 95% toteutuneista tietoa uhkaavista poikkeamista aiheutuu inhimillisestä toiminnasta. Siis toisin sanoen siitä, miten me ihmiset huolehdimme asioista.

Tunnistatko sinä omat tai toimintaympäristösi riskit? Mitä asiakkaillesi ja/tai toimintaedellytyksillesi tapahtuu, jos tietoturva pettää?

Tietoturva ei ole ydinfysiikkaa eikä edes kybertiedettä. Se on arkisia toimia ja sovittuja käytäntöjä.

Me haluamme, että sinun ja asiakkaidesi tiedot pysyvät turvassa. Siksi olemme kehittäneet yhdessä tietoturvan huippuammattilaisen kanssa Tietoturvaälyvalmennuksen.

Valmennus rakentuu kolmesta, itsenäisesti toimivasta moduulista

  • Confidential – moduulissa saatte tuhdin tietopaketin tietoturvallisen toimintaympäristön perusteista ja sen vaatimista toimista. Käytännönläheinen ja konkreettinen valmennus, joka haastaa tarkastelemaan omaa toimintaa uusin silmin.
  • Secret – moduuli on kohdennetumpi valmennus, jossa valmentaja tutustuu etukäteen toimintaympäristöön ja sen erityispiirteisiin tietoturvavaatimusten näkökulmasta. Työpajamaisessa valmennuksessa rakennetaan tietoturvasuunnitelma teidän tarpeisiinne.
  • Top secret – moduuli on tarkka analyysi toiminnallisen tietoturvan tasosta organisaatiossanne. Moduuli rakentuu ammattilaisen tekemästä havainnoinnista ja haastatteluista, saadun aineiston analysoinnista sekä kirjallisista parannusehdotuksista, joiden käyttöönottoa vahvistetaan työpajamaisella valmennuksella.

Pia Satopää

MBA, tietoturvapäällikkö

Pitkän linjan tietoturvaosaaja yli 10 vuoden kokemuksella. Koen omakseni organisaation tietoturvallisuuden nykytilan kartoittamisen, suunnittelun sekä toimintamallien käytännönläheisen jalkauttamisen. Painotan uhka- ja riskitietoisuuden kautta saatavaa tietoturvakulttuurin kehittämistä ja tästä saavutettavaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamista.