Tukenasi menestyksen polulla.

Ryhmätyönohjaus

Ota yhteyttä – parempi työelämä odottaa!

Palvelukuvaus

Työnohjauksessa avataan mielen ja suhteiden solmuja. Ohjauksessa on lupa aktiiviselle pysähtymiselle, joka jalostuu ammattitaitoisen ohjaajan kanssa oivalluksiksi ja työn merkityksellisyyden kasvuksi. Samalla kasvavat sekä organisaation hyvinvointi että työn tuottavuus. Laadukas työnohjaus on työnantajan arvovalinta psykologisesti turvallisen tiimin ja työyhteisön rakentamiseksi.

Ryhmätyönohjaus on kustannustehokas tapa kehittää työtapoja, yhteistyötä ja ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvointia. Ohjaaja auttaa ryhmää ja sen yksilöitä kehittymään yhteisesti valittuun suuntaan. Ohjausmuoto sopii erityisen hyvin melko vakiintuneille tiimeille, jotka tekevät vaativaa asiantuntija- ja/tai vuorovaikutustyötä. Ohjaus sovitaan yleensä noin vuoden ajalle, tapaamisten tiheys on suositellusti 3-5 viikon välein.

Kirjoituksia aiheeseen liittyen