Tukenasi menestyksen polulla.

Muutostyönohjaus

Ota yhteyttä – parempi työelämä odottaa!

Palvelukuvaus

Työnohjauksessa avataan mielen ja suhteiden solmuja. Ohjauksessa on lupa aktiiviselle pysähtymiselle, joka jalostuu ammattitaitoisen ohjaajan kanssa oivalluksiksi ja työn merkityksellisyyden kasvuksi. Samalla kasvavat sekä hyvinvointi että työn tuottavuus. Laadukas työnohjaus on työnantajan arvovalinta psykologisesti turvallisen tiimin ja työyhteisön rakentamiseksi. 

Muutostyönohjaus Jujulla tarkoittaa koko organisaation tavoitteiden nivomista tiukasti ohjausprosessiin ja käsiteltäviin teemoihin. Ohjauksessa käytetään valmennuksellisia ja tarvittaessa koulutuksellisiakin elementtejä, joiden pohjalta tuotetaan jaettua tietoa ja vaihdetaan ajatuksia. Tämä työnohjaus sopii erityisen hyvin tilanteisiin, jossa kaivataan läpileikkaavaa tarkastelua ja toimenpiteitä, kuten vaikkapa muutostilanteissa. Muutostyönohjaus toteutetaan yleensä ajallisesti napakkana kokonaisuutena, esimerkiksi kuukausittain neljän kuukauden ajan.

Kirjoituksia aiheeseen liittyen