Palvelumme kehittävät työyhteisöjä ja tiimejä

Hyvät asiat tehdään yhdessä. Me olemme tukenasi menestyksen tiellä!

Tiimit

Toimivat tiimit ovat työyhteisön tärkein voimavara.

Työyhteisöt

Ratkaisemme työyhteisöissä ilmeneviä pieniä ja suuria ongelmakohtia.

Esimiehet

Esimiehet ovat työyhteisönsä mahdollistajia. Me tuemme esimiesten kasvutarinoita.

PALVELUMME

Palveluidemme vaikuttavuus on meille äärimmäisen tärkeää ja pyrimme valitsemaan huolella juuri asiakkaan tarvetta vastaavan tuotteen. Käyttämämme menetelmät ovat tutkittuja ja hyviksi testattuja. Työnohjaus ja coaching toteutetaan kansainvälisiin standardeihin pohjautuen.

Ota yhteyttä – yhdessä keksimme ratkaisun kohtaamiinne haasteisiin!

VALMENNUSOHJELMAT

Suosituin valmennusohjelmamme ”Kesytä kaaos” on ohjelma, jossa tiimit kehittävät omaa työtä leanin menetelmin ja coachin tuella.

Valmennuksessa yhdistetään ennen näkemättömällä tavalla kuumimpia johtamisen trendejä: asiakaskeskeisyyttä, palvelumuotoilua, leania ja coachingia. Saat jokaiseen näistä pienen sukelluksen – olemme keränneet omasta mielestämme toimivimmat ajatukset eheäksi kokonaisuudeksi. Haluamme, että valmennuksen päättyessä osallistujilla on kaikki valmiudet jatkaa muutosta omin päin. Tähtiä ovat osallistujat ja valmentaja pysyttelee suosiolla aition puolella. Koska valmennus sisältää myös kovaa asiaa – innokkaimmille halutessaan jopa matemaattisia kaavoja muutoksen johtamiseen – saadaan asiakeskeisimmätkin skeptikot mukaan. Tämä valmennus sopii jopa niille, jotka ovat joskus traumatisoituneet nuotiopiiritanssia tai luennointia painottavista valmennuksista!

SMOOTHTEAM

Virtuaalinen ongelmanratkaisupeli taitojen, tuntemuksen tai luottamuksen mittaamiseen.

Smoothteam-harjoituksessa tiimiläiset arvioivat itseään ja toisiaan peliympäristössä. Pelin tuloksena on tiimin ja sen jäsenten lisääntynyt itsetuntemus, ja purkukeskustelussa avataan yhteisesti vahvuudet ja kehityskohteet.

Smoothteam perustuu persoonallisuuseroja, tiimirooleja, motivaatioteorioita ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä koskeviin teorioihin. Pelisimulaatio sopii esimerkiksi uuden tiimin kehittämispäivän starttiin, osaksi muutosprosessia tai tuulettamaan luutuneita käsityksiä vakiintuneissakin tiimeissä. Pelisimulaatiot ovat hauskasti toteutettuja, joten Smoothteam voi olla myös vähän erilaisen tyhy-päivän startti.

TYÖHYVINVOINTIKYSELY

Tulosten hyödyntämistä silmällä pitäen luotu kysely. Voidaan toteuttaa puolivuosittain tai kerran vuodessa.

Olemme luoneet uudenlaisen valmennustavan, joka saa takuuvarmasti esiin organisaatiosi vahvuudet ja kehittämistarpeet ja ennen kaikkea kannustaa kaikkia toiminnan parantamistalkoisiin. Yhdistämällä luotettavan kyselyn, laadukkaan analysoinnin sekä kehittämisehdotukset aktiivisesti työpajoissa yhteisesti tuotettuihin kehittämisehdotuksiin saadaan käyttöön koko potentiaalinne. Valmentajamme Sara ja Mirva ovat kehittäneet tuotteen alun perin perinteiseen julkishallinnolliseen organisaatioon ja valmentaneet mm. koko Merivoimien henkilöstön menetelmällä. Kyselytyökaluna käytämme Työterveyslaitoksen ParTy-kyselyä, jolla on erittäin laaja vertailuaineisto ja korkea luotettavuus.

BALANSSI

Valmennus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi ja alaistaitoja kehittämään. Mukana moniammattillinen tiimi.

Balanssi on syntynyt hyvinvointia tuottavien ammattilaisten yhteistyönä. Halusimme luoda aidosti vaikuttavan valmennuksen, joka vaikuttaa kaikilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Työhyvinvointi ei ole sama asia kuin ergonominen tuoli tai tyhy-päivä. Hyvinvointi työssä ja kaikilla elämän osa-alueilla on aito oma kokemus hallinnan tunteesta, kokonaisvaltaisesta oman itsensä johtamisesta kohti juuri niin hyvää (työ)elämää kuin itse kullekin on mahdollista.

Balanssi rakentuu moduuleista, joista voitte valita teille parhaiten sopivat.

TIETOTURVAÄLY

Valmennusta tietoturvasta.

Tietoturva ei ole ydinfysiikkaa eikä edes kybertiedettä. Se on arkisia toimia ja sovittuja käytäntöjä. Tutustu aiheeseen Tietoturvaälyvalmennuksemme omilla sivuilla.

TYÖNOHJAUS

Perinteinen ryhmämuotoinen tai yksilöohjaus sekä ryhmä&yksilö -hybridi.

Työnohjauksessa avataan mielen ja suhteiden solmuja. Ohjauksessa on lupa aktiiviselle pysähtymiselle, joka jalostuu ammattitaitoisen ohjaajan kanssa oivalluksiksi ja työn merkityksellisyyden kasvuksi. Samalla kasvavat sekä hyvinvointi että työn tuottavuus. Laadukas työnohjaus on työnantajan arvovalinta psykologisesti turvallisen tiimin ja työyhteisön rakentamiseksi. Tutustu aiheeseen työnohjauspalveluidemme omilla sivuilla.

COACHING

Tukea ja ajatteluapua pulmatilanteisiin sekä yksintyöskentelijöille.

Coach auttaa sinua tiedostamaan vahvuutesi ja kehittämään potentiaaliasi. Ryhmäcoachingissa voidaan ajallisesti napakassa tahdissa toteuttaa tavoitteita – yhdessä.